تا ۲۵ درصد پورسانت

هر کسی با لینک مخصوص شما خریدی انجام دهد ۱۵ درصد پورسانت به شما تعلق میگیرد و اگر تعداد خریدها بیشتر شود این پورسانت به ۲۰ و ۲۵ درصد امکان ارتقا دارد. پس همین الان لینک مخصوص خود را کپی کنید و شروع کنید.

هر خرید موفق با لینک شما به منزله تایید از سمت میزفا نیست، بعد از صحت از روند و تایید پرداخت و رسیدن به سقف ۱۰۰ هزارتومان امکان دریافت پورسانت خود را دارید.

ثبت نام